ARCHITECTURE +
LANDSCAPE +
INTERIOR DESIGN +
PRODUCT DESIGN +
STUDIO BASED IN ISTANBULFEATURED
OFFICE
WORK 

Apartman Belkıs
Evliya Çelebi, Şimal sokak No.3B
Beyoğlu  34430 / ISTANBUL.

info@normal.com.tr

career@normal.com.tr


Copyright © Normal 2024
All rights reserved
.TIK TOKClient: Bitedance
Area: 1600 sqm
Location: Istanbul, Turkey
Type: Interior design
Status: Completed
Year: 2023

We take immense pride in unveiling our innovative design for the Turkish main hub of the Chinese giant in the realm of social media, TikTok. This transformative project, realized in two distinct phases spanning from 2021 to 2023, gracefully occupies two floors in the vibrant commercial district of Levent, Istanbul. areas.
--
Gururla sunarız ki, sosyal medya alanında Çin devi TikTok'un Türkiye ana merkezi için yenilikçi tasarımımızı ortaya çıkarttık. 2021 ile 2023 yıllarını kapsayan iki ayrı aşamada gerçekleşen bu dönüşüm projesi, zarif bir biçimde İstanbul'un canlı Levent ticaret bölgesinde iki katı kaplamaktadır.
We take immense pride in unveiling our innovative design for the Turkish main hub of the Chinese giant in the realm of social media, TikTok. This transformative project, realized in two distinct phases spanning from 2021 to 2023, gracefully occupies two floors in the vibrant commercial district of Levent, Istanbul.

Our design ethos is intricately woven with the dynamic essence of TikTok, offering a fresh and youthful ambiance that harmoniously aligns with the exuberant spirit of the company. The workspace exudes a contemporary vibrancy, creating an environment that not only reflects the cutting-edge nature of the tech industry but also encapsulates the joyous and energetic atmosphere synonymous with TikTok's identity.

Through a meticulous approach, we've crafted a space that transcends traditional office aesthetics. It seamlessly blends functionality with a visually captivating design, fostering an atmosphere conducive to creativity and collaboration. The design narrative is a celebration of the innovative and dynamic culture that defines TikTok, with each element carefully curated to reflect the brand's forward-thinking ethos.

Situated in the bustling heart of Levent, Istanbul, this TikTok hub serves as a testament to our commitment to creating workspaces that go beyond the ordinary. It not only provides a functional and efficient environment for the tech giant but also serves as a visual and experiential representation of TikTok's lively and contemporary identity.

As we navigate through the nuances of design, our goal is not only to meet the spatial needs of our clients but also to elevate their work experience. The Turkish main hub of TikTok is not just a workplace; it's a dynamic reflection of the company's innovative spirit, brought to life through our thoughtful and creative design.

Gururla sunarız ki, sosyal medya alanında Çin devi TikTok'un Türkiye ana merkezi için yenilikçi tasarımımızı ortaya çıkarttık. 2021 ile 2023 yıllarını kapsayan iki ayrı aşamada gerçekleşen bu dönüşüm projesi, zarif bir biçimde İstanbul'un canlı Levent ticaret bölgesinde iki katı kaplamaktadır.

Tasarım etiğimiz, TikTok'un dinamik özüyle ince bir şekilde örülmüştür; şirketin coşkulu ruhu ile uyumlu, taze ve genç bir atmosfer sunar. Çalışma alanı çağdaş bir canlılık sergiler, sadece teknoloji endüstrisinin son derece ileri doğasını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda TikTok'un kimliğiyle özdeşleşmiş neşeli ve energetik atmosferi de kapsar.

Titiz bir yaklaşım ile geleneksel ofis estetiğini aşan bir mekan oluşturduk. Fonksiyonelliği görsel olarak çekici tasarımla bütünleştirir, yaratıcılığa ve işbirliğine uygun bir atmosferi destekler. Tasarım hikayesi, TikTok'u tanımlayan yenilikçi ve dinamik kültürü kutlar, her bir öğe markanın ileri düşünen ethosunu yansıtmak için özenle seçilmiştir.

Levent'in canlı kalbinde yer alan bu TikTok merkezi, sıradanlığın ötesinde iş mekanları yaratma taahhüdümüzün bir kanıtı olarak hizmet veriyor. Sadece teknoloji devi için fonksiyonel ve verimli bir ortam sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda TikTok'un canlı ve çağdaş kimliğinin görsel ve deneyimsel bir temsilini sunuyor.

Tasarımın inceliklerini keşfederken, amacımız sadece müşterilerimizin mekansal ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda onların iş deneyimini yükseltmektir. TikTok'un Türkiye ana merkezi, sadece bir iş mekanı değil; aynı zamanda şirketin yenilikçi ruhunun düşünceli ve yaratıcı tasarımımız aracılığıyla hayata geçirilmiş dinamik bir yansımasıdır.


BACK TO WORKS