ARCHITECTURE +
LANDSCAPE +
INTERIOR DESIGN +
PRODUCT DESIGN +
STUDIO BASED IN ISTANBULFEATURED
OFFICE
WORK 

Apartman Belkıs
Evliya Çelebi, Şimal sokak No.3B
Beyoğlu  34430 / ISTANBUL.

info@normal.com.tr

career@normal.com.tr


Copyright © Normal 2024
All rights reserved
.PLAZA CUBES FERKOClient: Plaza Cubes Ofis kiralama A.Ş.
Area: 2400 sqm
Location: Istanbul, Turkey
Type: Interior design
Status: Completed
Year: 2021


Plaza Cubes Coworking office is located across three floors in the iconic skyscraper designed by Foster + Partners, known as Ferko Levent. Spanning an impressive 2,400 square meters, our workspace features 32 private offices, four recreational areas, six kitchen and coffee points, as well as a lush 200-square-meter garden.
--
Plaza Cubes Çalışma Ofisi, Foster + Partners tarafından tasarlanan sembolik gökdelen olan Ferko Levent'te üç kat üzerinde yer almaktadır. Etkileyici 2,400 metrekarelik bir alana yayılan çalışma alanımızda 32 özel ofis, dört dinlenme alanı, altı mutfak ve kahve noktası ile birlikte yeşil 200 metrekarelik bir bahçe bulunmaktadır.
For a this interior design project by Normal in collaboration with Plaza Cubes. The challenges faced, particularly the limited natural light and the impact of the Covid-19 pandemic on material procurement, highlight the resilience and adaptability of the design team.

Addressing the challenge of limited natural light with meticulous efforts to ensure ideal lighting is crucial for creating a comfortable and productive workspace. It's commendable that despite the hurdles posed by the pandemic, the project was successfully completed through dedicated efforts.

The emphasis on the meticulous selection of high-quality materials, including elements such as flooring, white-lit glass panels, and elegant velvet curtains, showcases a commitment to creating a sophisticated and aesthetically pleasing environment. This attention to detail not only enhances the overall ambiance but also pays homage to the space's artistic past as an art gallery while seamlessly transforming it into a modern coworking space.

The description of the workspace as a spacious, dynamic environment catering to both corporate entities and contemporary professionals underscores its versatility. Creating a space that is not only visually appealing but also functional for various working styles is a significant achievement. It would be intriguing to learn more about the specific design elements that contribute to the dynamic and creative atmosphere within the 2,400-square-meter workspace.
Normal tarafından yürütülen bu iç mimari proje, Plaza Cubes ile işbirliği içinde gerçekleşti. Özellikle sınırlı doğal ışık ve Covid-19 salgınının malzeme temini üzerindeki etkileri gibi karşılaşılan zorluklar, tasarım ekibinin dayanıklılığını ve uyum yeteneğini vurguluyor.

Sınırlı doğal ışığın zorluğuyla başa çıkmak için ideal aydınlatmayı sağlamak için gösterilen titiz çabalar, konforlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak açısından kritiktir. Salgının yarattığı engellere rağmen projenin özverili çabalarla başarıyla tamamlanmış olması takdire şayandır.

Döşemeden beyaz ışıklı cam panellere ve zarif kadife perdeler gibi unsurları içeren yüksek kaliteli malzemelerin titiz seçimine vurgu yapılması, sofistike ve estetik açıdan hoş bir ortam oluşturma konusundaki bir taahhüdü gösterir. Bu detaylara olan dikkat, sadece genel ambiyansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda mekanın geçmişindeki sanat galerisi kimliğine saygı gösterirken onu modern bir ortak çalışma alanına dönüştürme sürecini yansıtır.

2.400 metrekarelik bu çalışma alanının, hem kurumsal kuruluşlara hem de çağdaş profesyonellere hitap eden geniş, dinamik bir ortam olarak tanımlanması, onun çok yönlülüğünü vurgular. Görsel olarak çekici olmanın ötesinde çeşitli çalışma tarzları için işlevsel bir alan yaratmak önemli bir başarıdır. 2.400 metrekarelik çalışma alanındaki dinamik ve yaratıcı atmosfere katkıda bulunan özel tasarım unsurları hakkında daha fazla bilgi edinmek ilgi çekici olacaktır.BACK TO WORKS