ARCHITECTURE +
LANDSCAPE +
INTERIOR DESIGN +
PRODUCT DESIGN +
STUDIO BASED IN ISTANBULFEATURED
OFFICE
WORK 

Apartman Belkıs
Evliya Çelebi, Şimal sokak No.3B
Beyoğlu  34430 / ISTANBUL.

info@normal.com.tr

career@normal.com.tr


Copyright © Normal 2024
All rights reserved
.The tale of Normal. indeed commences in 2019, not the most opportune year to embark on a journey, given its proximity to the onset of the pandemic. Yet, it is precisely due to this timing that Normal evolved in tandem with global events. With a steadfast commitment to market sustainability, we adeptly incorporate cost efficiency, strategic planning, conceptual thinking, and emotional elements into our approach. This harmonious blend empowers us to fashion distinctive and exceptionally effective creative solutions.

For Over 5 years we’ve been helping corporates and privates building a strong brand, create an emotional design for their locations and as result get the audience’s love.

Normal. is led by Enrico Sansal (linkedin resume)

--

Normal'in öyküsü aslında 2019'da başlar; pandeminin başlangıcına yakınlığı nedeniyle bu bir yolculuğa çıkmak için en uygun yıl değildir. Ancak, Normal'in küresel olaylarla eş zamanlı olarak evrimleşmesi tam da bu zamanlamadan kaynaklanmaktadır. Piyasa sürdürülebilirliğine olan kararlılığımızla, maliyet etkinliği, stratejik planlama, kavramsal düşünce ve duygusal unsurları yaklaşımımıza ustaca entegre ediyoruz. Bu uyumlu karışım, bize özgün ve olağanüstü etkili yaratıcı çözümler tasarlamak için güç vermektedir.

5 yıldan fazla bir süredir şirketlere ve bireylere güçlü bir marka oluşturmak, mekanları için duygusal bir tasarım oluşturmak ve sonuç olarak izleyici kitlesinin sevgisini kazanmalarına yardımcı oluyoruz.

Normal. Enrico Sansal (linkedin resume) tarafından yönetiliyor.APARTMAN BELKIS
Evliya Çelebi mah. Meşrutiyet Cad. Şimal sokak No. 3B
34430 Beyoğlu ISTANBUL.


info@normal.com.tr