ARCHITECTURE +
LANDSCAPE +
INTERIOR DESIGN +
PRODUCT DESIGN +
STUDIO BASED IN ISTANBULFEATURED
OFFICE
WORK 

Apartman Belkıs
Evliya Çelebi, Şimal sokak No.3B
Beyoğlu  34430 / ISTANBUL.

info@normal.com.tr

career@normal.com.tr


Copyright © Normal 2024
All rights reserved
.FOLKART TIMEClient: Folkart AŞ
Area: 3560 sqm
Location: Izmir, Turkey
Type: Interior design
Status: Completed
Year: 2020Folkart Time, an exquisite residential tower that graces the skyline of Izmir. At Normal Architecture, we had the distinct privilege of spearheading the design of this remarkable development, encompassing a sprawling 3,600 square meters of indoor spaces and over 2,330 square meters of enchanting outdoor areas.
--
Folkart Time, İzmir'in siluetini süsleyen zarif bir konut kulesidir. Normal Mimarlık olarak, bu dikkat çekici projenin tasarımını liderlik etme ayrıcalığına sahibiz; iç mekanlarda 3,600 metrekarelik geniş bir alanı ve büyüleyici dış mekanlarda 2,330 metrekareyi aşan bir gelişimi kapsıyor.
At Normal Architecture, our creative vision extended to every corner of Folkart Time. We took charge of designing not just the living spaces but also the walkways, interior social areas, and inviting lobbies. Our goal was to create a multifaceted experience that would envelop the residents in an ambiance that is not only welcoming but also exudes a modern and captivating charm.

Our design philosophy revolves around blending warmth with contemporary aesthetics, ensuring that every area within  Folkart Time is a harmonious fusion of style and comfort. As you explore the meticulously planned walkways, you'll find them thoughtfully designed to invite you into a world of elegance and convenience.
The interior social areas are vibrant hubs of community living, offering a dynamic backdrop for social interactions, relaxation, and recreation. These spaces have been carefully curated to cater to a multitude of preferences, from tranquil corners for contemplation to lively areas that foster connections and shared moments.

The lobbies, your initial introduction to the grandeur of  Folkart Time, make a statement of their own. They serve as a prelude to the captivating world that lies beyond, setting the stage for the remarkable experience that awaits within.
At Normal Architecture, we believe in creating environments that not only meet the functional needs of the residents but also enrich their lives through thoughtful design. Folkart Time stands as a testament to our commitment to crafting spaces that are not just places to live but spaces to thrive
Normal Mimarlık olarak, yaratıcı vizyonumuz Folkart Time’ın her köşesine yayıldı. Sadece yaşam alanlarını değil, aynı zamanda yürüyüş yollarını, iç mekan sosyal alanları ve davetkar giriş hollerini tasarlamaktan sorumlu olduk. Amacımız, sadece davetkâr değil, aynı zamanda modern ve büyüleyici bir cazibe yayan bir ortamda sakinleri saracak çok yönlü bir deneyim yaratmaktı. Tasarım felsefemiz, sıcaklığı çağdaş estetikle birleştirmek etrafında dönüyor, bu da Folkart Time içindeki her alanın tarz ve konforun uyumlu bir birleşimi olduğunu sağlıyor. Titizlikle planlanmış yürüyüş yollarını keşfettiğinizde, sizi zarafet ve konfor dünyasına davet etmek üzere düşünceyle tasarlanmış olduklarını göreceksiniz.

İç mekan sosyal alanlar, topluluk yaşamının dinamik bir zeminini sunarak, sosyal etkileşimler, dinlenme ve rekreasyon için canlı odak noktalarıdır. Bu alanlar, düşünceli bir tasarımla birçok tercihi karşılamak üzere özenle seçilmiş ve sakinlerin düşünce, bağlantılar ve paylaşılan anlar için hem düşündürücü köşelere hem de canlı alanlara sahip olmalarını sağlamak için düzenlenmiştir.

Hol, Folkart  Time‘ın ihtişamına ilk adımınız ve kendi başına bir ifade biçimidir. Bu, ötesinde yatan büyüleyici dünyanın bir öncesi olarak hizmet eder, içeride bekleyen olağanüstü deneyimin sahnesini hazırlar. Normal Mimarlık olarak, sakinlerin sadece işlevsel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp düşünceli tasarım aracılığıyla hayatlarını zenginleştiren ortamlar yaratmaya inanıyoruz. Folkart Vega, sadece yaşamak için değil, aynı zamanda gelişmek için mekanlar tasarlama taahhüdümüzün bir kanıtı olarak duruyor.


BACK TO WORKS